MYoMY – Ask the community

You need to have an account and be logged in to ask questions.

Category filter

View all

Recent followers

Jelmer Ouwerkerk
December 7 2023 10:22
Bjorn Hanssen
November 22 2023 11:28
Jellis Soubry
October 10 2023 13:13

MYoMY Activity feed

Goodforall posted an important announcement
November 2 2023 15:47

Update: Goodforall B.V. nieuwe faillissementsverslagen gepubliceerd

Geachte obligatiehouders van Goodforall B.V.,

Eerder deze maand heeft de curator van Goodforall B.V. nieuwe faillissementsverslagen
gepubliceerd (zie bijlagen). Er kan hoogstwaarschijnlijk (vrijwel) niets worden uitgekeerd aan
de obligatiehouders gezien de preferente vorderingen van de Belastingdienst en UWV. Begin
volgend jaar worden de volgende verslagen verwacht. Wellicht is er dan duidelijkheid over de
vraag of en zo ja, hoeveel er nog aan de obligatiehouders kan worden uitgekeerd. U kunt
faillissementsverslagen raadplegen via https://insolventies.rechtspraak.nl.

Zie bijlage voor het faillissementsverslag.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen
Burgemeester Haspelslaan 172
1181 NE Amstelveen
info@obligatiehoudersbelangen.org
+31 (0) 6 3600 4130

MYoMYMarja Baas asked a question about Goodforall
February 3 2023 12:57

Category: Important Announcements

Geachte Goodforall investeerder,

Maandag 30 januari jl was er een online vergadering met de obligatiehouders van Goodforall bv om de investeerders verder te informeren over de stand van zaken rond Goodforall na de COVID Crisis. Bij ‘Publieke documenten’ vindt u het verslag van deze vergadering, waarin een mogelijke aanpassing van de voorwaarden ten aanzien van aflossing en rente met de obligatiehouders is besproken. Het voorstel dat ter vergadering is ontstaan wordt momenteel berekend door de directie van Goodforall en zal binnenkort ter stemming worden aangeboden aan de obligatiehouders. Als obligatiehouder zult u hierover bericht ontvangen, alsook over de verdere procedure.

Graag wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid en het meedenken over de situatie en support voor de missie van Goodforall/MYoMY: armoede bestrijden met de Fairtrade productie van designertassen.

Ik groet u vriendelijk,
Marja Baas
Founder of MYoMY
Berenstraat 22A – 1016 GH – Amsterdam – The Netherlands
www.myomy.nlGoodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2021
January 16 2023 10:42
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2020
January 16 2023 10:42
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2019
January 16 2023 10:41
Goodforall uploaded the annual report for jaarrekening 2018
January 16 2023 10:40
Goodforall
January 16 2023 10:36
Goodforall posted an important announcement
July 11 2022 10:25

Hernieuwde opschorting van aflossingsbetalingen

In maart 2020 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen (“stichting”) Goodforall B.V.
(“uitgevende instelling”) toestemming verleend om de aflossingsbetalingen voor een periode
van 6 maanden op te schorten. Deze maatregels hield verband met de gevolgen van de
pandemie voor de uitgevende instelling.

Vorige maand heeft de directie van de uitgevende instelling contact opgenomen met de
stichting met betrekking tot acute betalingsproblemen die hun oorsprong vinden in de
logistieke ontwrichtingen die de afgelopen tijd wereldwijd tot problemen leiden. De stichting
verwijst hierbij verder naar het bericht van de uitgevende instelling van 30 juni 2022.

Op grond van het bovenstaande de stichting van oordeel dat er sprake is van een spoedeisend
geval in de zin van artikel 11.11 van de trustakte tussen de uitgevende instelling en de
stichting van 25 maart 2019.

De stichting verleent de uitgevende instelling hierbij opnieuw toestemming tot het
opschorten van alle aflossingsbetalingen uit hoofde van de obligaties met betrekking tot de
periode van 1 juni tot en met 31 december 2022, met dien verstande dat de looptijd van de
obligaties met een periode van 7 maanden wordt verlengd onder de huidige voorwaarden.

De stichting is van oordeel dat deze maatregel niet kan worden uitgesteld en roept
vergadering van obligatiehouders bijeen om de machtiging van de obligatiehouders voor deze
maatregel te verkrijgen.

De stichting heeft kennis genomen van het feit dat de uitgevende instelling de rente op de
obligaties afgelopen maand niet heeft betaald. De stichting dringt er bij de uitgevende
instelling op aan om deze rente alsnog zo spoedig mogelijk te betalen en ook de toekomstige
rentebetalingen tijdig te verrichten.

Indien u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft dan wordt u verzocht die
uitsluitend via het onderstaande e‐mailadres naar de stichting te sturen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

M.C. Olie S.G. van de Vusse
Voorzitter Penningmeester

E‐mail: info@obligatiehoudersbelangen.org

Goodforall posted an important announcement
July 1 2022 16:35

Update voor investeerders

Al eerder hebben wij gemeld dat Goodforall bv in het eerste half jaar nog veel last heeft gehad van de nasleep van de Corona crisis. De reorganisatieplannen zijn inmiddels in gang gezet en ook zijn de tekenen van herstel zichtbaar.
Wij zullen u hier spoedig verder over berichten. Echter de gemiste omzet die tijdens de eerste 2 kwartalen van dit jaar optrad komt niet meer terug hetgeen ons liquiditeitsproblemen brengt voor de rest van dit jaar.

Wij zijn in gesprek met de betrokken partijen met betrekking tot de financiële reorganisatie echter dit verg meer tijd. In ieder geval kan Goodforall voor het eind van deze maand de aflossing en rente niet kunnen voldoen.

Wij vertrouwen erop u voor eind juli berichten over de verdere reorganisatie.

Goodforall posted an important announcement
June 2 2022 15:54

Bericht voor investeerders


Geachte investeerders,

Helaas moet ik u hierbij berichten dat MYoMY/Goodforall lastige tijden beleeft. Tijdens de afgelopen 2 jaar was het tegengaan van beweging buitenshuis het beleid om corona te bestrijden. En, een nieuwe tas wil je kopen om naar buiten te gaan. Naar, werk, school, vrienden, restaurant of festival.

Dit heeft 2 jaar lang een flinke omzetkeldering teweeg gebracht. Wel hebben we net genoeg orders kunnen plaatsen om onze fairtrade werkplaatsen aan het werk te houden. Immers, de crisis komt daar nog harder aan dan in onze westerse wereld.

Tegelijkertijd hebben we heel hard gewerkt aan innovatie om met de markt mee te bewegen. We hebben een prachtig fairtrade project in Europa (Roemenië) opgestart om 3 redenen:

1. Er is veel vraag naar vegan producten. Echter deze materialen komen vooral uit Italië (Appleskin: imitatieleer gemaakt van oa klokhuizen en schillen van de appelsap industrie in Bolzano, Italië). Heen en weer transporteren naar Bangladesh kost erg veel tijd, geld en vervuiling.
2. Circulariteit is gelukkig nu ook breder een hot topic geworden. Wij kunnen producten maken van teruggestuurde tassen en restleer. Ook dit moet relatief dicht bij huis geproduceerd worden.
3. Naast ons prachtige armoedebestrijdingsproject in Bangladesh willen we kort op de markt kunnen werken omdat de transportkosten enorm toenemen (de kosten van een container zijn bv van 2000,- per container op hun hoogtepunt rond 19.000,- geweest). Ook willen we kort op de markt kunnen produceren om minder cashbeslag te hebben en sneller te kunnen acteren op veranderende vragen uit de markt.

Echter een project als Roemenië vergt tijd; mensen moeten opgeleid worden om onze modellen te kunnen maken en de werkplaats moet worden ingericht om efficiënt te kunnen werken. Wij konden hier September 2021 mee beginnen en de resultaten zijn inmiddels veelbelovend; de eerste Appleskin collecties worden begin Juni aan onze retailers uitgeleverd.

Bovenop de 2 jaar Coronacrisis kregen we te maken met nog een grote tegenslag: vertragingen doordat bepaalde materialen in Bangladesh en India niet meer of later verkrijgbaar waren. In combinatie met de huidige containercrisis heeft ervoor gezorgd dat de Spring Summer collectie pas in Mei werd uitgeleverd in plaats van de gebruikelijke Februari. Normaal gesproken zouden de retailers deze collectie in ca April hebben uitverkocht waarna ze normaal gesproken een additionele order zouden plaatsen. Dit heeft wederom een omzetderving van zeker 2 maanden gekost, die niet meer terug komen.

De conclusie is dat de containercrisis hard aan komt na de 2 eerdere crisisjaren. Ondanks alle inzet en maatregelen zijn wij genoodzaakt om ons te beraden op een reorganisatie om door te kunnen gaan. We houden u op de hoogte.

Daarnaast nodigen wij u natuurlijk van harte uit om langs te komen bij onze Brandstore in de Berenstraat 22a te Amsterdam of op onze website www.myomy.nl. Alle omzet is meer welkom dan ooit welkom en onze tassen zijn prachtig zoals u weet. Voor zeer gewaardeerde relaties als u geldt een kortingscode van 25%: INTIMI op de webshop.

Met vriendelijke groet,

Marja Baas
Founder en directeur MYoMY (Goodforall bv)

URL: https://www.myomy.nl